تماس با ما

351-919-841-025+

Porto - Portugal

info@seeyouinportugal.com

دفتر پرتغال

Rua de Guerra Junqueiro 417

4150-389

Porto – Portugal

دفتر تبریز

جاده تبریز به صوفیان، شهرک سرمایه‌گذاری خارجی، خیابان ایران، شرکت پارمیس مبل تبریز

تلفن: 90 – 66387 324 041

کدپستی: 1646 915 518

دفتر کرج

کرج، فلکه اول گوهردشت، برج نیکامال، طبقه 8 واحد 4

تلفن: 8 – 56957 342 026

تلفن: 56875 342 026

کدپستی: 2887 498 314

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

گروه (الف) یا دانشگاه های ممتاز:

see you in portugal - مهاجرت به پرتغال
see you in portugal - مهاجرت به پرتغال
دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

گروه (ب) یا دانشگاه های خوب:

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

گروه (ج) یا دانشگاه های متوسط

see you in portugal - مهاجرت به پرتغال

مهاجرت تحصیلی به روشی صحیح

صرف مهاجرت خود دارای پیچ و خم‌های زیادیست. خصوصا تحصیل در یک کشور دیگر که نیاز برای حمایت‌های زیادی دارد و هر مرحله از آن نیازمند برنامه‌ریزی و تحقیق دقیقی است. آشنایی با تمامی مراحل ایجاب می‌کند تا از متخصصان این حوزه کمک گرفته و راه را کوتاه کنید و در حین آن با برنامه‌ریزی صیحیح و دقیق، چشم به آینده‌ای جدید داشته باشید.