تماس با ما

351-919-841-025+

Porto - portugal

info@seeyouinportugal.com

see you in portugal - مهاجرت به پرتغال

تفاوت Immigrate, Emigrate و Migrate

وقتی در مورد مهاجرت به یک مقصد جدید در اینترنت سرچ کنید متوجه می‌شوید که برای مهاجرت از سه کلمه immigrate, emigrate و migrate استفاده میشه. ما در این مطلب در مورد تفاوت این سه کلمه صحبت می‌کنیم تا اگر در حین مراحل مهاجرت بهشون احتیاج داشتین بتونید به صورت صحیح ازشون استفاده کنید.

Emigrate (Emigration)
یعنی خروج از یک محل و بیشتر تاکید بر روی خروج از مقصد برای زندگی در یک مکان یا مقصد جدید است. در کاربرد این کلمه باید توجه کنید که این کلمه بار معنایی خروج رو داره تا ورود به یک مکان. مثال:

.They emigrated from Japan to Canada in 2010
آنها در سال 2005 از ژاپن به کانادا مهاجرت کردند.

.His family emigrated from Germany for a better life
خانواده اش برای یک زندگی بهتر از آلمان مهاجرت کردند.

immigrate (immigration)
یعنی مهاجرت و ورود به یک مقصد جدید. تاکید این کلمه روی مقصد و ورود به آن است. immigrate در زبان انگلیسی مترادف با arrive و come in می‌باشد. مثال:

.Sarah immigrated to Portugal in 1991
سارا در سال 1991 به پرتغال مهاجرت کرد.

?When did you immigrate to our country
شما کی به کشور ما آمدید؟

migrate (migrant)
برای تغییر مکان از جایی به جای دیگر کاربرد دارد و برای کوچ از جایی به جای دیگر نیز بکار می‌رود. Migrate به معنی تغییر مکان دائمی نیست و برای موقعیت‌های مانند تحصیل در خارج و بازگشت به وطن اصلی، کوچ عشایر، کوچ پرندگان (همگی موقتی هستند) بکار برده می‌شود. مثال:

.Every year, my family migrates to Lisbon to harvest wheat
هر ساله خانواده من برای برداشت گندم به لیسبون می‌رود.

.These migrant workers work in Germany for a few years, and then they return to their home countries
این کارگران مهاجر چندین سال در استرالیا کار می‌کنند و سپس به کشور خود برمی‌گردند.