تماس با ما

351-919-841-025+

Porto - portugal

info@seeyouinportugal.com

see you in portugal - مهاجرت به پرتغال

پرتغال قهرمان مهاجرت ایمن

مردم پرتغال به مهمان‌نوازی و دوری از نژادپرستی مشهور هستند. مهاجران این کشور در مقابل اکثر کشورهای اروپایی از جایگاه اجتماعی بهتری برخوردار هستند.
طبق گفته وزیر خارجه پرتغال این کشور قهرمان مهاجرت است.
وزیر خارجه پرتغال تاکید دارد که این کشور قهرمان پیمان جهانی مهاجرت ایمن است و به طور کامل به اهداف این پیمان متعهد بوده و از اولین کشورهایی است که برنامه ملی برای آن تصویب کرده است.
سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و 336000 شماره بیمه اجتماعی به شهروندان مهاجر و کسانی که مایل به شروع فعالیت حرفه‌ای خود در پرتغال هستند تخصیص داده شده است.
یکی از بزرگترین برنامه‌های دولت این کشور برای مهاجران تازه وارد، بررسی دوره‌های زبان پرتغالی مناسب برای مهاجران است تا از مزایای صحبت به این زباد در پرتغال بهره‌مند شوند.

وزیر خارجه همچنین از تعهد دولت برای ترویج رویکرد 360 درجه که در آن مدیران دولتی و محلی و جامعه مدنی به طور فعال درگیر هستند تا نقش خود را برای پیشبرد سیاست‌های یکپارچه‌سازی و توسعه پایدار مبنی بر تنوع قومی تقویت کنند تاکید کرد.